Dünyada nükleer santral sayıları hızla azalmamakta aksine artmaktadır.

15 Haziran 2007

Dünyada nükleer santral sayıları hızla azalmamakta aksine artmaktadır.

Dünyadaki nükleer santraller 1960’lar da yapılmaya başlanmış hızla artarak şu anda 443 âdete ulaşmıştır. Ayrıca inşâ halinde 28 adet, sipariş aşamasında ise 64 adet nükleer santral vardır. Projelendirme aşamasında ise 158 NS vardır. Batıda nükleer santrali olmayan ülke yok gibidir. Ancak doğudaki tüm İslam ve Türkî cumhuriyetlerde maalesef BİR adet santral mevcuttur. O da Pakistan’dadır. Yani SKOR 442-1 dir. Ana mesaj bu sayının altında yatmaktadır. Sayılar bizden, yorum sizden !!

Yıllara göre Nükleer Santral adetleri ise: 1979'da 81, 1980'de 244, 1985'de 365, 1990'da 419, 2000'de 436, 2006'da 443'dür. 2005 yılına kadar dünyada ekonomik ömrü dolan ve dolayısı ile kapatılan santral sayısı ise 95 adettir.

Dünyada yıllara göre toplam Nükleer Elektrik Üretim ve Oranları

Yukarıdaki grafikte ise 1971-2002 yılları arasında dünyadaki nükleer enerji kullanım oranlarını ve nükleer elektrik üretimini; yıllara bağlı olarak sunmaktadır.

Örneğin 1971 yılında %1 olan oran 1982'de %6, 1987'de %12, 1991'de %14 ve 1999 yılında da %16'yı aşmıştır. Aynı yıldaki üretim ise 2500 TWs (Teta Watt Saat) mertebesinde olmuştur.

Grafikte de net bir şekilde görüldüğü gibi her yıl artan sayı ve üretim nasıl olur da azalma olarak yorumlanır; anlamak mümkün değildir. Bu nedenle iddia adeta bilim dışıdır. Yukarıdaki grafik; nükleer santral sayılarının azaldığını iddia edenlerin çırpınışlarının anlamsızlığını sergilemeye yeterli kanıttır.

Kaynak: www.world-nuclear.org