Metin Münir

Nükleer: Dokuz kişi imişler

İhale şartnamesi izlenecek süreci belirlemişti. Teklifleri Yarışma Komisyonu alıp açacak ve herhangi bir yorum yapmadan TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt) Genel Müdürü’ne iletecekti. Genel müdür, yönetim kurulunun onayını aldıktan sonra, teklifi, değerlendirmesiyle birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yollayacaktı.

Hükümet bu kafayla nükleer santral yapamaz

Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın önünde bulduğu darmadağınıklardan biri nükleer santral konusudur.

Beş ay önce yapılan ihaleye bir Rus-Türk ortaklığından başka teklif veren olmadı. Şartname profesyonelce hazırlanmamış olduğu için dünyanın bütün uzman şirketleri uzak durdu.

“Nükleerleştiremediklerimizden misiniz?”

Kaynak: Milliyet Gazetesi 28.Ocak.2006 Nüshâsı

Haber Linki:http://www.milliyet.com/2006/01/28/yazar/munir.html

Sayın Metin Münir,
Milliyet Gazetesi Yazarı,

Doğru mu, yanlış mı Sayın Hilmi Güler?

Bu nükleer kehanet işi hoşuma gitti.  Onun için bir kehanette daha bulunacağım ve “Perşembe günü yapılan ve sadece Rusların katıldığı nükleer santral ihalesi iptal edilecek” diyeceğim.

Aslında pek kehanet de değil yaptığım. Çünkü televizyonlardan naklen yayımlanan, garip, “zarfların açılma” töreninden ihalenin iptal edileceğini anlamak kolaydı.

Ne oldu?

Size söylemiştim Hilmi Bey

Nükleer santral ihalesi için 13 firma dosya satın aldı. Bunlardan sadece Rus Atomstroyexport ve Inter Rao şirketleri ile Türk ortakları dün teklif verdi.

Diğerleri “teşekkür ederim, bu defa almayayım” dedi.

Hükümette birilerinin şu soruyu sorması lazım. Neden dünyanın en büyük şirketleri dosya almışken, ihaleye sadece Rus devlet şirketleri katıldı?

Hilmi Bey, bu işi beceremezsiniz!

Bugün yapılacak bir ihale için kehanette bulunmanın riskli bir şey olduğunu biliyorum ama gene de yapacağım.

Ve “nükleer santral ihalesine hiçbir şirket katılmayacak” diyeceğim.

En güçlü olasılık budur.

İkinci olasılık, katılımın ihaleyi anlamsız hale getirecek kadar kısıtlı olmasıdır.

Elektrikte darboğaza doğru

"Elektrikte darboğaza doğru"
Kaynak: Milliyet gazetesi, 7 Kasım 2006 tarihli nüshası
Haber linki: http://www.milliyet.com/2006/11/07/yazar/munir.html