Ülkemiz Kömür kaynakları âtıl beklemektedir efsanesinin doğrusu

Ülkemiz Kömür kaynakları âtıl beklemektedir efsanesinin doğrusu;

Türkiye’nin kömür rezerv ve sahaları ile üretim tablosu

KÖMÜR

SAHALARI

ÜRETİM

Elektrik

TOPLAM
REZERV

(Ton)

KÖMÜR

SAHALARI

ÜRETİM

Kömür

TOPLAM
REZERV

(Ton)

Afşin-Elbistan

E

3.357.340.000

Adana-Tufanbeyli

K

271.302.000

Manisa-Soma

E

689.450.000

Adıyaman-Gölbaşı

K

57.142.000

Ankara-Beypazarı

E

390.317.000

Bingöl-Karlıova

K

88.884.000

Muğla-Milas-Yatağan

E

750.214.000

Bolu-Mengen

K

142.757.000

Çanakkale-Çan

E

92.483.000

Çankırı-Orta

K

123.165.000

Kütahya-Tunçbilek

E

317.732.000

Kütahya-Gediz

K

23.945.000

Kütahya-Seyitömer

E

198.666.000

Tekirdağ-Saray *

K

141.175.000

Sivas-Kangal

E

202.607.000

Amasya-Yeniçeltek

K

19.791.000

Bursa-Orhaneli

E

34.791.000

Yozgat-Sorgun

K

13.206.000

Zonguldak-Çatalağzı

E

Filitre-TKömür

Bolu-Göynük

K

43.454.000

 

Çorum-Dodurga

K

24.223.000

 

Keles-Davutlar *

K

39.000.000

TOPLAM

6.033.600.000

TOPLAM

988.044.000

  • Elk.üretimi için satışta olan sahalar E: Elektrik üretimi K: Kömür üretimi

  • Kaynak: 15. Kömür Kongresi Bildirgesi-2006 MTA,

İşte ülkemizde kömürle çalışan Termik Santral listesi ile Santral kurulmaya aday diğer sahalardaki kalori durumları ve rezerv değerleri. Sermayemizin toplamı bu kadar. TKİ yetkilileri ülkemiz kömürlerinin genç olmasından dolayı kalorilerinin çok düşük olduğu ve bazı yerlerde ise yeraltı işletmeciliği yapılacağı için ekonomik olmaması nedeni ile özel sektöre, hatta yabancılara da cazip gelmediğini beyan etmekteler. Yukarıdaki “K” kodlu kömür üretim alanlardan (rezerv bakımından) az bir kısmı elektrik santrali yapımına müsait olup şu anda sadece kömür üretimi yapmaktadırlar. Bu üretim ile Türkiye’nin sanayi ve evlerde kullanılan tüm sobalık kömür ihtiyaçlarını karşılamaktadır. “E” kodlu sahalar ise kömürden elektrik üretilen alanlardır.
 
Tekirdağ-Saray tesislerine elektrik üretimi için yapılan proje sonrası yöre halkı çevre kirliliği açısından yatırıma sıcak bakmamış ve karşıt eylemlere başlamışlardır. Gerçekten de Kömür santralleri hem küller ile hem baca gazları ile doğayı katletmeleri engellenememiştir. Yapılan tüm Filitrasyon işlemleri de iyi netice vermemektedir. Filitrasyon maliyetleri ise santral yatırımının %30 una yaklaşmaktadır. Muğla-Yatağan termik santrali baca gazı ile çevreye zarar vermeye başlamış, kirlilik zaman zaman da kabul edilebilir değerleri aştığı için kapanmak zorunda kalmıştır.
 
Kömür, yatırım maliyeti açısından baraj ve nükleerden pek farklı değildir. Birim elektrik üretim maliyeti ise alt düzeylerdedir. İthal kömüre dayalı kurulan İskenderun ve benzeri santraller ise yine dış kaynak açısından ülkemizi zorlayacaktır.
 
Aşağıdaki tablo ülkemizdeki kömür rezervlerinin KALORİ değerlerine göre dağılımını vermektedir. %80 civarındaki kömürün oldukça düşük kalori değerde olduğu açıktır.
 
TÜRKİYE LİNYİT REZERV ve KALORİ DAĞILIMI

İNYİT KALORİSİ

YÜZDESİ

REZERV

3000-3500

% 6.9

478.170.000

2500-3000

%13.2

914.760.000

1000-2500

%79.9

5.537.070.000

TOPLAM

%100

6.930.000

TAŞKÖMÜRÜ

6.500-7.000

Tamamı

423.000.000

Ülkemizin toplam Kömür rezervi 8.2 milyar ton olup 3.5 milyar tonu Afşin-Elbistan da dır . Kalorisi ise 1100 civarıdır. Ancak açık işletme olması, ülkemiz için en büyük fırsattır ve bu fırsatı da devlet değerlendirmiştir. Afşin-A santralinden sonra Afşin-B elektrik üretim tesisi hizmete girmiş olup maksimum 7 santral yapılabileceği ve bu halde de 40 yıllık rezerv gözükmektedir. Santral sayısı kömürün kullanım süresini belirlemektedir. Bu tablo da kömür konusunda da ülkemizin zengin olmadığını açıkça belgelemektedir. Ancak elbette hidrolikte, kömürde ULUSAL enerji olup birinci önceliğimiz olmaya devam etmelidir.

Amerika’da Nükleer, Kömür (coal), gaz ve Petrol (oil) den elde edilen elektrik üretim maliyet tablosu (10 yıllık bir dönem için) aşağıda mevcuttur. Bu maliyet tablosu en ucuz elektriğin nükleerden ve kömürden elde edildiğini belgeleyen önemli bir delildir.

 

NükTe Platform

Geri Dön