“Nükleer santral çevre düşmanıdır ve Radyasyon yayar” yalanının gerçeği nedir?

15 Haziran 2007

Nükleer santral çevre düşmanıdır ve Radyasyon yayar” yalanının gerçeği nedir?

Çevre konusundaki kriterleri ana enerji santralleri içinde en çok Nükleer Santraller sağlar. Bu durum için yapılan en önemli tablo aşağıdadır.

KONU

NÜKLEER

HİDROLİK

DOĞAL GAZ

KÖMÜR

TESİS ALANI

KÜÇÜK

BÜYÜK

KÜÇÜK

ORTA

YATIRIM MALİYETİ

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

YÜKSEK

KURULUŞ SÜRESİ

ORTA

UZUN

KISA

ORTA

TESİS ÖMRÜ

50

40

40

35

KAMULAŞTIRMA

ÇOK AZ

ÇOK

ÇOK AZ

ORTA

ELEKTRİK MALİYET

DÜŞÜK

DÜŞÜK

YÜKSEK

ORTA

YAKIT MALİYETİ

KÜÇÜK

YOK

YÜKSEK

ORTA

GÜÇ YAPISI

YÜKSEK

ORTA

ORTA

ORTA

DIŞA BAĞIMLILIK

ÇOK AZ

YOK

ÇOK

KISMEN

BACA GAZI

YOK

YOK

ÇOK

ÇOK

CO2-Karbondioksit

YOK

YOK

ÇOK

ÇOK

NOx-Azotoksit

YOK

YOK

ORTA

ÇOK

SO2-Kükürtdioksit

YOK

YOK

YOK

ÇOK

KÜL

YOK

YOK

YOK

ÇOK

GÖÇ SORUNU

YOK

VAR

YOK

YOK

ORTALAMA

10

8

5

1

BACASIZ elektrik üreten TEK “ana” enerji kaynağı NÜKLEER ENERJİDİR.
Yukarıdaki tabloda sorulan sorulara verilen cevap ve renklerle uyumlu hale getirilmiştir. En çok yeşilin yani olumlu kriterin nükleer de olduğu açıktır. Buna rağmen sitemizde en çok eleştiri alan tablodur. Bu eleştirileri yapanlara; sizde benzerini yapın kendi doğrularınız ne ise yazın ve renklendirin, sitemizde adınızla birlikte yayınlayalım önerisine henüz olumlu yanıt veren olmadı. Nükleer enerjinin çevre dostu olduğu bu tablo dışında belgeleyen en acı gerçek KÜRESEL ISINMA olmuştur. Yıllardır termik enerji santrallerinin çevreyi katlettiği anlatmamıza izin vermeyenleri çaresiz bırakacak bir gerçek “TABİATIN İSYANI” ile ortaya dökülmüştür. İşte hangi teknolojinin tabiatı katlettiği ortadadır. Fosil yakıtların gerek ucuzluğu ve petrol şirketlerinin kasıtlı olarak nükleer karşıtlığını desteklemeleri neticesi konun uzmanları programlı bir şekilde medyadan uzak tutulmuş, karşı tarafa aşırı zaman tanınmış ve konu bilinçli bir bilgi kirliliği ile desteklenmiştir.

Şimdi bu kuruluş ve insanlara şunu soruyoruz. Konunun galibi sizlersiniz ancak tabiat isyan etti bir felaket ile karşı karşıyayız. Şimdi ne çözüm öneriyorsunuz denildiğinde cevaben: Yenilenebilir enerji kaynaklarının” bu sorunu çözeceğini söyleyip insanlarımızı adeta ikinci bir tuzağa sokmaktadırlar. Bilimde netleşen bir durum mevcuttur; Alternatif (yenilenebilir) enerji kaynaklarının yerine ANA enerji kaynaklarını ikâme edemezsiniz. Bunu bilmezden gelip yılların yanlışlığı adeta başka bir yanlışla düzelteceğini sananlar “küresel ısınma felaketi” ile durumun vahametini anlamadılar ise bizim bilimsel olarak yapacağımız bir durum kalmamıştır.

Yıllardır çevre dostlarının bilerek–bilmeyerek yaptıkları hatalar ortada. Konu hepimizi kapsadığı ve sorumluluklarımızın ağır olmasından dolayı özellikle medyanın bu konu üzerine gitmesini arzu ederiz.

Nükleer Santral Radyasyon yayar yalanının gerçeği nedir?

Öncelikle Nükleer santrallerin “BACASIZ olduğunu söyleyerek konuya girelim. Bu nedenden dolayı termik santraller gibi karbondioksit, azot oksit ve karbon monoksit gibi gazlar ve kül çıkartmaz. Aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi bir kubbe beton ile sistem koruma altındadır.

Nükleer yakıtlar çok sağlam bir kazan içinde olup bunun üzerine çeşitli koruma duvarları inşa edilmiştir. Son koruma ise dıştaki kabuk olup 1.5-2 metre kalınlığında bir çelik-beton karışımıdır. Yakıt çubuk atığı ise yıllık 25 ton boyutunda olup bir yemek masası hacmindedir. Çernobil benzeri kaza ABD’de 1979 yılında olmuştur. Ancak çevreye herhangi bir radyasyon sızmasını bu kabuk önlemiştir. Rus teknolojisinde böyle bir koruma mevcut olmadığından 100km çap içinde radyoaktif kirlilik sorunu ortaya çıkmıştır.

 


Kandu tipi kapalı bir nükleer santral

Doğalgaz, petrol ve kömür’den yanarken çıkan kilovat-saat başına karbondioksit miktarı. (1Pound=0.5Kg)

 

Enerji alanlarından yayılan CO2 miktarı (milyar ton olarak)

Çin A.B.D. Gelişmekte olan ülkeler. Diğer gelişmiş ülkeler.

 

KAPALI - BATI TİPİ AÇIK - DOĞU TİPİ