Duyurular
Basın duyuruları
Enerji nedir ?

Enerji nedir ?

 ENERJİ NEDİR?

Herhangi bir hareketi (aksiyonu) yapan ya da yapmaya hazır olan kabiliyete Enerji denir. Kısaca iş yapma yeteneği olarak da tanımlanabilir.

Enerji ikiye ayrılır.

  1. Potansiyel enerji: Depolanan enerjiye denir. Saat zembereği ya da pil gibi.

  2. Kinetik enerji: Hareket enerjisidir. Rüzgar, akan sular, giden arabanın enerjisi gibi.

♥ Kinetik enerji: Bir hareket sonucu açığa çıkan enerjiye denir. Örneğin rüzgar bir pervaneyi kinetik enerjisi nedeni ile çevirir. Bu pervaneye bağlı jeneratör de elektrik üretir. İşte rüzgarın kinetik (hareket) enerjisi elektrik enerjisine dönüşmüştür.

♥ Hidrolik (su) enerjisi: Barajda biriken suyun yüksekten düşerken sahip olduğu kinetik enerji aşağıda bir su tribünün (pervanesi) çevrilmesi ile elektrik enerjisine dönüşür.

♥ Kimyasal enerji: Bir maddenin moleküllerinin başka bir madde molekülleri ile yaptığı reaksiyon sonucu ortaya çıkan enerjiye denilir. Bunun en temel örneği yanan odun, kömür, petrol gibi fosil yakıtlar,kağıt vb. gibi birçok malzemelerdeki molekül ile havadaki oksijen molekülünün birleşerek ortaya çıkardığı ısıl enerjidir. Uzmanlar bunu termik enerji yada ısıl enerji olarak isimlendirmektedir.

♥ Nükleer (çekirdek) enerji: atom çekirdeklerinin bölünmesi veya parçalanması neticesi açığa çıkan enerji olarak tanımlanır. Bu enerji miktarını belli eden Einstain formülü ise E=mc2 dir. Burada “m” kaybolan kütleyi “c” ise ışık hızını ifade eder. 300.000.000 m/sn olan bu değerin karesinin ne denli büyük bir enerjiye karşılık geleceği ortadadır. Dünyada mevcut 443 nükleer santral bu prensip ile çalışır.

♥ Termonükleer (Termâl) enerji: Atom çekirdeklerinin birleşmesi neticesi ortaya çıkan bir çekirdek enerjisi olup Termonükleer olarak isimlendirilir. İki Hidrojen atomunun birleşmesi ile ortaya çıkan ve bilimin artık laboratuar da kolayca gerçekleştirdiği bir enerji dalıdır. Kısacası Güneş bu reaksiyon ile ayakta duran dev bir termonükleer enerji merkezidir. İlk FÜZYON yani termonükleer enerji santralin inşasına 10 milyar €-avro bütçe ile Fransa da 10 ülkenin ortaklığı ile haziran 2005 yılında başlanmıştır

♥ Elektrik Enerjisi: Serbest elektronların hareketinden kaynaklanan bir enerjidir. Genelde bakır veya alüminyum tel ile iletilen “alternatif ve doğru” akım modelleri olan bir enerjidir. Elektrik insanlık tarihinde “tekerlekten” sonraki en önemli buluş olarak bilinir.

♥ Elektrik enerji üretim kaynakları nelerdir?

Elektrik enerjisi üretim kaynakları İKİ ana başlık altında ifade edilir.

1. Ana enerji kaynakları.

2. Yenilenebilir (Alternatif) enerji kaynakları.

Ana enerji kaynakları 3 çeşittir.

♥ Su enerjisine hidrolik,

♥ Kömür,petrol ve gaz enerjisine termik,

♥ Çekirdek enerjisine de nükleer enerji denilmektedir.

Alternatif (yenilenebilir) enerji kaynakları ise çok çeşitlidir.

♥ Rüzgar, güneş, jeotermal, biomas, güneş pilleri,vb.

Alternatif enerji kaynakları ana enerji kaynakları yerine ikame edilemez. Çünkü; Ana enerji kaynaklarının en önemli kriterinden birisi olan “sürdürülebilirlik” ilkesini alternatif enerji kaynakları sağlamakta başarısız olmaktadırlar. Bu yüzdendir ki kesintisiz ve hiçbir şarta bağlı olmaksızın elde edilebilen enerji türüne ana enerjikaynakları denilmektedir.

NükTe

Duyurular

BİZE ULAŞIN

İRİTBATA GEÇİN

Enerji nedir ?

İnternet sitemizdeki deneyimlerinizi arttırabilmek ve kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Daha detaylı bilgi :

gizlilik bildirimi , çerez politikası


Kabul ediyorum Kabul etmiyorum

Değerli ziyaretçimiz,                                                                                                              

    Sayfamızı okumak için ziyaretinize teşekkür ederiz. 2006 yılından 2019 Mayıs ayına kadar siz ziyaretçilerimize aşağıdaki makalemizi sunduk. Şimdi web sitemizi yeniledik. 2010 yılında yapılan son NS ihalesi ve yap-işlet modeli ile bu günlere geldik ve NS maceramız yinede mutlu sonla bitemedi. Henüz temel atma safhasında olan Akkuyu NS alanı içinde faaliyetler düşük hızla devam ederken Sinop projemizden Japonların çekildiği haberi bizleri üzdü. Bu 13 yıllık serüvende daha fazla kayda geçecek bir gelişme olmadı maalesef.  Bu başarısızlıktaki en büyük, etken projenin uzman ekipten yoksun olmasıdır. Bu konuyu aşmadan ilerlemenin olası olmadığını siyasiler henüz kavrayabilmiş değillerdir. Birinci ve ikinci kuşak fizikçilerin bu açılışı görme şansları kalmadığı, üçüncü kuşak fizikçi kardeşlerimizin de görme olasılıklarını değerlendirmek olası değildir. Saygılar,

NS BORSASI    

Temmuz 2019 

Rüzgar Borsası

Ocak 2019 

Güneş Enerjisi Borsası  

 Ocak 2019 

Jeotermal Enerji Borsası  

 Haziran  2019 

İşletmede: 447  İşletmede;7370 mw  İşletmede; 5063 mw  İşletmede; 1283 MWe 
İnşa halinda;55  İnşa halinde;606 mw  İnşa halinde; mw  İnşa halinde; 36 MWe 
Planlalan: 111  Lisans alan;4488mw  Lisans alan; mw  Projelenen; 525 MWe 
Projelenen; 328    Listele:  Isıtma amaçlı: 3487
Listele: https://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx 

istatistik_raporu_ocak_2019.pdf

  MWt     T.Jeotermel derneğiListele:  "Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören hakiki âlimler çıkabilir."

G.M. KEMAL ATATÜRK


"...... altı devlet dünyanın dörtte üçü oluyor. Ve bunların içinde nükleeri olmayan tek enayi biziz. *Çünkü biz diyoruz ki çok zararlı nükleer.* Öyle diyor bizim aydınlarımız. Aman ne kadar zararlı bunların hepsi enayi ve bunların hepsi nükleer. ....."

(Attilâ İlhan, İntibah Başladı s:15)


"Bu ülkede ilgililer bilgisiz, bilgililer ilgisizdir. Türkiye'de aydın geçinenler "Doğuya" doğru seyreden bir geminin güvertesinde "batı" yönünde koşturarak "batılılaştıklarını" sanırlar. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur..."

Sakallı Celal (Celal Yalnız) s:174)

♥ ENERJİ NEDİR? Herhangi bir hareketi (aksiyonu) yapan ya da yapmaya hazır olan kabiliyete Enerji denir. Kısaca “iş yapma yeteneği” olarak da tanımlanabilir. Enerji ikiye ayrılır. Potansiyel enerji: Depolanan enerjiye denir. Saat zembereği ya da pil gibi. Kinetik enerji: Hareket enerjisidir. Rüzgar,...
Bu içeriği paylaşın :